Adatvédelmi nyilatkozat

A megrendelés elküldésével a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat a WM-VILL Kft webáruház üzeltetője nyilvántartsa.
A nyilvántartott adatokat kizárólag csak termékek számlázási, szállítási feladataihoz, hírlevél küldésére, valamint saját marketing és statisztikai célok érdekében használhatja fel.
Harmadik személy részére az adatokat nem adja ki.
A megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatok kezelése mindenesetben az adatvédelmi törvény előírásainak betartásával történik.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Az érintett kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a webáruház felhasználói.
A kezelt adatatok: a felhasználók által megadott, a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok (név, cégnév, számlázási, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám).
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, a számlázás, valamint a hírlevél küldése, illetve a könnyebb kommunikáció megteremtése.
Az adatok megismerésére jogosult: a WM-VILL Kft. webáruház üzemeltetője.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatokat a felhasználó által kért adattörlésig tárolja.
A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését adatkezelőnél e-mailben. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt írásban megadja a tájékoztatást és intézkedik a felhasználó személyes adatainak helyesbítéséről, vagy törléséről.
Ha, a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése:

A felhasználók számítógépei egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek a honlap-látogatottsági adatainak generálása és a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából.
Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek.
A napló file-okról statisztika készül, és a naplóállományok határozatlan időre kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Adatkezelő: WM-vill Kft.

Székhely: 1213 Budapest, Nyúl utca 17.
Telephely: 1211 Budapest, Hőerőmű u 1/a
Cégjegyzékszám: 01 09 694737
E-mail : wmvill@wmvill.hu

Adatkezelés megnevezése: Hírlevél, akciós ajánlat, ajánlatkérés küldése céljából kezelt adatbázis,

Adatkezelés nyilvántartási száma: a

Adatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszám:
+ 36 1 391 1400
+ 36 1 391 1410

E-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu

preloader